Sau khi sống lại từ cõi chết, Chúa Giêsu có chết thêm lần nào nữa không?

Tư Liệu

Tác giả: Philip Kosloski 

Chuyển ngữ: G. Võ Tá Hoàng

Từ: https://aleteia.org/

 

Sự sống lại của Chúa Giêsu hoàn toàn khác so với những lần sống lại khác xuất hiện trong Tin Mừng, vì Chúa Giêsu không chết lần thứ hai.

Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu đã cải tử hoàn sinh một số người. Điều này có thể khiến một số người nghĩ rằng sự sống lại của Chúa Giêsu cũng không khác gì và Chúa Giêsu đã sống lại từ cõi chết theo cách tương tự.

Việc làm cho Lazarô sống lại là một ví dụ về cách một người được sống lại từ cõi chết tựa như cách Chúa Giêsu sống lại:

Đức Giêsu nói: “Đem phiến đá này đi.” Cô Mácta là chị người chết liền nói: “Thưa Thầy, nặng mùi rồi, vì em con ở trong mồ đã được bốn ngày.” Đức Giêsu bảo: “Nào Thầy đã chẳng nói với chị rằng nếu chị tin, chị sẽ được thấy vinh quang của Thiên Chúa sao? “Rồi người ta đem phiến đá đi. Đức Giê-su ngước mắt lên và nói: “Lạy Cha, con cảm tạ Cha, vì Cha đã nhậm lời con. Phần con, con biết Cha hằng nhậm lời con, nhưng vì dân chúng đứng quanh đây, nên con đã nói để họ tin là Cha đã sai con.”Nói xong, Người kêu lớn tiếng: “Anh Ladarô, hãy ra khỏi mồ! “Người chết liền ra, chân tay còn quấn vải, và mặt còn phủ khăn. Đức Giêsu bảo: “Cởi khăn và vải cho anh ấy, rồi để anh ấy đi” (Ga 11,39-44).

Trong khi nhiều yếu tố tương tự được coi là hiện diện trong việc Ladarô sống lại, Chúa Giêsu đã không sống lại từ cõi chết theo cách tương tự.

Sách Giáo lý của Giáo hội Công giáo giải thích rằng tất cả những người mà Chúa Giêsu đã làm cho sống lại từ cõi chết trong cuộc đời trần thế của Ngài, cũng sẽ chết lần thứ hai:

“Sự Phục Sinh của Đức Ki-tô không phải là việc trở lại với cuộc sống trần thế, giống như trường hợp của những kẻ Người đã cho sống lại trước cuộc Vượt Qua: con gái ông Giairô, người thanh niên Naim, anh Lazarô. Các sự kiện này là những biến cố kỳ diệu, nhưng những người được hưởng phép lạ đó, nhờ quyền năng của Chúa Giêsu, chỉ trở lại với cuộc sống trần thế “thông thường.” Một lúc nào đó họ sẽ lại chết” (GLCG 646).

Chúa Giêsu đã không chết lần thứ hai, thay vào đó Ngài bước đi trên thế gian trong thân xác vinh hiển không bao giờ mục nát:

“Sự phục sinh của Đức Kitô thì hoàn toàn khác hẳn. Trong thân thể phục sinh của Người, Người chuyển từ trạng thái phải chết sang một sự sống khác vượt trên thời gian và không gian. Thân thể của Chúa Giêsu trong sự Phục Sinh đầy tràn quyền năng của Chúa Thánh Thần; thân thể này tham dự vào sự sống thần linh trong trạng thái vinh quang của Người, đến độ thánh Phaolô đã có thể nói Đức Kitô là một người thiên giới” (GLCG 646).

Thay vì chết một lần nữa, cuối cùng Chúa Giêsu đã lên Thiên đàng bằng chính quyền năng của mình, trở về Trời cho đến khi Ngài trở lại lần thứ hai.

 

 

Nguồn: https://www.hoangcatholic.com/