Vài chú ý giúp người trẻ nên thánh thiện

Vài chú ý giúp người trẻ nên thánh thiện Nên thánh là ơn gọi dành cho mọi người. Tiếng gọi này đã có ngay từ những trang đầu của Thánh Kinh dưới nhiều cách thức khác nhau. Chẳng hạn Đức Chúa phán cho Abraham: “Hãy bước đi trước mặt Ta, và hãy sống hoàn hảo” […]

Đọc thêm