LINH ĐẠO TRUYỀN THÔNG HƯỚNG TỚI HIỆP THÔNG

LINH ĐẠO TRUYỀN THÔNG HƯỚNG TỚI HIỆP THÔNG WHĐ (02.06.2024) – Đâu là những nét chính trong hiện trạng truyền thông hôm nay và làm thế nào để Linh đạo truyền thông giúp xây dựng sự hiệp thông tốt đẹp trong bối cảnh của thế giới kỹ thuật số? Dẫn nhập 1. Truyền thông nội […]

Đọc thêm