Nhận biết ánh nhìn của Chúa Giêsu qua Kinh thánh

NHẬN BIẾT ÁNH NHÌN CỦA CHÚA GIÊSU QUA KINH THÁNH Leonard J. DeLorenzo “Từ trời cao nhìn xuống, CHÚA thấy hết mọi người. Từ thiên cung Chúa ngự, Chúa dõi theo người thế. Lòng mỗi người, chính Chúa dựng nên, việc họ làm, Chúa thông suốt cả”. (Tv 33, 13-15) WHĐ (07.11.2023) – Không ít người trong chúng ta thường lo lắng về người […]

Đọc thêm