THỨ TƯ TUẦN 5 PHỤC SINH

THỨ TƯ TUẦN 5 PHỤC SINH Tin Mừng: Ga 15, 1-8 Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái, thì […]

Đọc thêm