THỨ BẢY TUẦN 4 PHỤC SINH

THỨ BẢY TUẦN 4 PHỤC SINH Tin Mừng: Ga 14, 7-14 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết Người và đã thấy Người.” Ông Philípphê nói: “Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy […]

Đọc thêm