THỨ NĂM TUẦN 4 PHỤC SINH

THỨ NĂM TUẦN 4 PHỤC SINH Tin Mừng: Ga 13, 16-20 Sau khi đã rửa chân các môn đệ, Chúa Giêsu nói với các ông: “Thật, Thầy bảo thật anh em: tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi. Anh em đã biết những điều đó, nếu […]

Đọc thêm