💓SỐNG YÊU THƯƠNG VỚI LÒNG TIN MẠNH MẼ

Hội Dòng Tư Liệu

💓SỐNG YÊU THƯƠNG VỚI LÒNG TIN MẠNH MẼ 🐥

🪷Sống thương yêu người và có lòng tin mạnh vào Chúa, hai điều kiện giúp ta gặp được Chúa.
💥Một hôm hoàng đế Napoléon của Pháp cải trang đi vi hành. Vì không muốn cho ai nhận ra mình nên hoàng đế và viên sĩ quan tùy viên ăn mặc như thường dân. Ông vào một nhà hàng nọ.
Sau khi hai người ăn uống xong, chủ quán đến tính tiền. Tổng cộng là 14 quan. Sĩ quan tùy viên lấy tiền trả. Nhưng bỗng mặt ông tái mét đi vì ông quên không đem tiền theo.
Thấy thế hoàng đế Napoléon hiểu ngay, ông nói nhỏ:
– Không sao, đừng lo để tôi trả cho.
Hoàng đế lục xét hết túi trên rồi túi dưới nhưng cũng không có đồng nào.
– Làm sao bây giờ đây?
Viên sĩ quan tùy viên nói với bà chủ nhà hàng:
– Thật là xui cho chúng tôi. Hôm nay, chúng tôi quên đem theo tiền. Xin bà vui lòng cho chúng tôi khất một giờ đồng hồ thôi tôi sẽ trở lại để thanh toán số tiền này cho bà.

Bà chủ nhà hàng nhất định không chịu và còn dọa là nếu hai người không trả tiền tức khắc thì bà sẽ cho gọi cảnh sát.
Rất may cho hai người là trong tiệm đó có một người bồi bàn rất tốt. Được chứng kiến và theo dõi câu chuyện từ đầu, anh cảm thương hai người khách nên nói với bà chủ:
– Quên đem theo tiền trong túi là một điều có thể xảy ra cho bất cứ ai. Điều đó quá thường mà bà. Xin bà đừng gọi cảnh sát làm gì. Tôi xin trả 14 quan thay cho hai ông khách này đây. Xem ra hai ông đây là người thật thà chứ không phải muốn lường gạt gì đâu.
Thế là nhờ anh giúp bàn trong nhà hàng có lòng tốt mà hoàng đế Napoléon và viên sĩ quan tùy tùng mới có thể rời quán bình an.
Và… chỉ một lát sau, viên sĩ quan tùy viên trở lại nhà hàng. Ông hỏi bà chủ nhà hàng:
– Bà đã tốn bao nhiêu tiền để mở nhà hàng này?
Bà chủ trả lời:
– 30.000 quan.
Viên sĩ quan lấy từ trong túi ra số tiền 30.000 quan và đặt trên bàn rồi nói:
– Vâng lệnh của chủ tôi là hoàng đế Napoléon, tôi xin bà sang lại quán này cho người giúp việc của bà, người đã giúp chúng tôi trong lúc chúng tôi kẹt không đem tiền theo.

Người bồi bàn trong quán nhà hàng hôm nay quả là một người vừa tốt vừa có lòng thương người. Việc nhà vua Napoléon và viên sỹ quan tuỳ tùng rất may mà gặp được người tốt như thế này. Nếu không thì không biết sự việc sẽ ra sao.🐥