CHƯƠNG TRÌNH VIẾNG THĂM CỦA ĐTC PHANXICÔ TẠI INDONESIA, PAPUA NEW GUINEA, ĐÔNG TIMOR VÀ SINGAPORE

CHƯƠNG TRÌNH VIẾNG THĂM CỦA ĐTC PHANXICÔ TẠI INDONESIA, PAPUA NEW GUINEA, ĐÔNG TIMOR VÀ SINGAPORE Sáng thứ Sáu, ngày 05/7, Phòng báo chí Toà Thánh đã công bố chương trình chi tiết chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Indonesia, Papua New Guinea, Đông Timor và Singapore từ ngày 02 đến 13/9/2024. Thăm […]

Đọc thêm