Thứ Hai tuần 31 thường niên.

Thứ Hai tuần 31 thường niên. Lời Chúa: Lc 14, 12-14 Khi ấy, Chúa Giêsu nói với thủ lãnh các người biệt phái đã mời Người rằng: “Khi ông dọn tiệc trưa hay tiệc tối, ông chớ mời các bạn hữu, anh em, bà con và những người láng giềng giàu có, kẻo chính họ […]

Đọc thêm