Thứ Ba Tuần 7 Phục Sinh

CON CẦU NGUYỆN CHO HỌ (23.05.2023- Thứ Ba Tuần 7 Phục Sinh) Phúc Âm: Ga 17, 1-11a “Lạy Cha, xin hãy làm vinh hiển Con Cha”. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời và nói: “Lạy Cha, giờ đã đến, xin hãy làm vinh hiển Con […]

Đọc thêm