THỨ SÁU TUẦN 4 PHỤC SINH

THỨ SÁU TUẦN 4 PHỤC SINH Tin Mừng: Ga 14, 1-6 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi […]

Đọc thêm