Ý Cầu Nguyện Tháng 9

Thông Báo

Cầu cho mỗi người luôn sống thân thiện với môi trường:

Xin cho mỗi người biết can đảm chọn lựa một nếp sống luôn luôn giản dị, và vui mừng khi thấy giới trẻ quyết tâm sống như vậy.