Ý Cầu Nguyện Tháng 11

Thông Báo
Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG THÁNG 11-2021
Ý truyền giáo – Cầu cho những người đang bị trầm cảm:
Xin cho những người đang bị trầm cảm hoặc kiệt sức có thể tìm được sự nâng đỡ và ánh sáng, giúp họ mở lòng hướng đến sự sống.

.