Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 10 CỦA ĐGH PHANXICÔ

Giáo Hội Hoàn Vũ Tin Tức
Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 10 CỦA ĐGH PHANXICÔ
Ý cầu nguyện tháng Mười của ĐGH Phanxicô: tất cả những người được rửa tội đều có thể truyền giáo
Đức Thánh Cha Phanxicô đã phát hành một đoạn video với ý cầu nguyện trong tháng Mười. Trong đó, Ngài giải thích rằng “Chúa Giêsu yêu cầu tất cả chúng ta … trở thành môn đồ truyền giáo.”
Ngài giải thích rằng “sẵn sàng đáp lại lời mới gọi của Người và sống hiệp nhất với Chúa trong những việc làm thông thường nhất hàng ngày là đủ — làm việc, gặp gỡ người khác, những nhiệm vụ hàng ngày của chúng ta, và những sự kiện cơ hội mỗi ngày – cho phép chúng ta luôn được hướng dẫn bởi Chúa Thánh Thần.”
Ngài nhắc nhở những người Công giáo rằng “sứ vụ truyền giáo không phải là chiêu mộ người khác theo đạo của mình; sứ vụ này dựa trên cuộc gặp gỡ giữa mọi người, dựa trên lời chứng của mọi người nam cũng như nữ, ‘Tôi biết Chúa Giêsu, và tôi cũng muốn bạn nhận biết Người’.” 
Jos. Tú Nạc, Nguyễn Minh Sơn