Ý cầu nguyện tháng 04/2021 của Đức Giáo Hoàng

Thông Báo

Ý cầu nguyện tháng 04/2021 Theo ý Đức Giáo Hoàng

Cầu nguyện cho Các quyền cơ bản
Chúng tôi cầu nguyện cho những người liều mạng trong khi đấu tranh cho các quyền cơ bản dưới các chế độ độc tài, chuyên chế và ngay cả trong các nền dân chủ đang gặp khủng hoảng.

Universal intention – Fundamental rights
We pray for those who risk their lives while fighting for fundamental rights under dictatorships, authoritarian regimes and even in democracies in crisis.