Tự Vấn

Nghệ Thuật Vườn Thơ

TỰ VẤN

Tôi tìm gì giữa cõi trần ai?
Danh, lợi, thú chóng phai năm tháng
Và kiếp người nhanh hơn tia chớp
Chỉ phút giây mọi sự vần xoay
Người quanh ta cùng đi một đoạn
Rồi chia nhau hẹn gặp cuối đường
Hãy trân quý khắc thời hiện tại
Để đời sau hạnh phúc chẳng phai!

18/04/2021
Ngọc Anh