Tình Cộng Đoàn

Nghệ Thuật Vườn Thơ

Tình Cộng Đoàn

Chị với em, là “người dưng nước lã “.
Thế nhưng mà, vẫn phải sống bên nhau.
Phải thanh cao, và tình nghĩa dạt dào.
Vì lý tưởng nên chúng mình “bất chấp”.

Chị với em, phải đêm ngày luyện tập.
Bỏ ý riêng, để chung sống chan hoà.
nơi cộng đoàn, sẽ bát ngát nở hoa.
Hoa tình mến, hoa yêu thương dâng hiến.

Chị với em, phải làm cho phát triển.
Nơi ta đi, ta đến được an bình.
Phải mang tình – tình của Đấng Giê su.
Được lan toả, cho nhiều người dương thế.

Chị với em, chung nhau lời kinh kệ.
Chúa đi cùng, dễ lắm phải không em?
Nếu không tin, ta hãy đến mà xem.
Nơi kín đáo, tại nhà Chầu bé nhỏ.

Chị với em, phải siêng năng từ bỏ.
Sống chân thành, và tử tế với nhau.
Nghĩa tương giao, êm ái thật ngọt ngào.
Làm nhân chứng, giữa đời thường em nhé?

Chị với em, một cộng đoàn nhỏ bé.
Có Giê su, làm cầu nối chúng mình.
Thêm chút tình, và một chút niềm tin.
Tuyệt vời quá, đời cộng đoàn em nhỉ?
Sr. Hồ Mỹ Nương