Tiếng Lòng

Nghệ Thuật Vườn Thơ

TIẾNG LÒNG

Ngài có đó sao Ngài không lên tiếng?
Lặng im chi để con phải trách Ngài?
Con đau khổ Ngài có hay có biết?
Để thân con cam chịu khổ một mình?

– Ta không nói để lặng nghe con nói,
Ta lặng im để nghe tiếng lòng con,
Con đau khổ có bằng Ta đã chịu?
Bao nhiêu người còn đau khổ hơn con!

Con yêu hỡi! mở rộng lòng đón nhận
Bao hẹp hòi bao nghi kỵ hơn thua
Xin đức tin với tình yêu kiên vững
Dù phong ba có dậy sóng dâng trào.

Ta thấu hiểu bao điều con chưa nói
Ta nhìn thấy bao bí nhiệm trong con
Ta muốn con dâng trao tình đơn bé
Ta biến thành tình trao hiến bao la.

Hãy rộng tha nếu có ai lầm lỗi
Chớ vội vàng buông chê lời phê phán
Bởi khen chê chỉ duy Chúa có quyền
Còn tất cả là anh em con Chúa.

Sr. Ngọc Anh