Tiếng đàn không dây

Nghệ Thuật Tản Văn

Tiếng đàn không dây

istockphoto 855883130 612x612Có một thứ âm thanh ảo diệu trong trời đất phát ra từ tiếng đàn không dây. Nhưng vì người ta không quen nghe đàn không dây nên ta lắp tạm dây để gảy cho mọi người tập nghe… Có một thứ điều hòa vũ trụ và vạn vật ta gọi đó là Đạo hay Chân Lý. Chân Lý là thứ vô hình, vô tướng và vô sắc khó có thể diễn tả bằng ngôn từ; nhưng vì người ta khó cảm nhận Chân Lý bằng giao cảm nên ta mượn tạm ngôn từ để cắt nghĩa…

1 . Tôi sống trên đời này để làm gì?
Cuộc sống là một trải nghiệm để con người nhận biết chân giá trị của hạnh phúc và hạnh phúc đích thực là khi con người nhận biết Thiên Chúa và được kết hiệp với Ngài trong ân sủng và Thần Khí.
2 . Điều làm nên giá trị của một người?
Điều làm nên giá trị của một người là dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, người đó vẫn giữ được một tâm hồn thanh cao; một trái tim đoan chính ngay thẳng và một trí tuệ minh mẫn, sáng suốt.
3 . Phúc, họa lớn nhất của đời người?
Phúc lớn nhất của đời người là được Trời thương. Họa lớn nhất của đời người là Ông Trời ngoảnh mặt làm ngơ..
4. Việc tốt nhất và xấu nhất của đời người?
Việc tốt nhất của đời người là biết chia sẻ tình yêu của mình cho những người kém may mắn. Việc xấu nhất của đời người là trở nên gương mù, gương xấu cho người khác.
5 . Con đường ngắn nhất để gặp được Chân Lý?
Đó là thông qua “Tâm Đạo” hay Đạo tại tâm. Rồi từ tâm ấy phát ra hành động của yêu thương…

Tác giả bài viết: Vũ Thắng