Thơ Mầu Nhiệm Mân Côi Năm Sự Sáng

Nghệ Thuật Phụng Vụ Suy Niệm Mân Côi Vườn Thơ

Thơ Mầu Nhiệm Mân Côi Năm Sự Sáng

 

 

Mầu Nhiệm Thứ I – Đức Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại sông Gio-đan

Dìm mình lãnh nhận Thánh Thần

Ở nơi dòng nước trong ngần Gio-đan

Vì yêu nhân thế muôn vàn

Giê-su gánh tội thế gian cậy nhờ

*
Xin Người xót cảnh bơ vơ

Giữa cơn đại dịch mong chờ Chúa thương

Co-vy biến thể khôn lường

Đoàn con xin Chúa dủ thương gian trần

Mầu Nhiệm Thứ II – Đức Chúa Giêsu làm phép lạ tại tiệc cưới Cana.

Ở nơi tiệc cưới Ca-na

Chúa ban phép lạ nước ra rượu lành

Vững tin có Chúa đồng hành

Trong cơn dịch bệnh hoành hành hôm nay

*
Nhớ luôn tràng chuỗi trên tay

Kính xin Mẹ Chúa cầu thay sớm chiều

Cứu nhân loại – khỏi tiêu điều

Lương y chính Chúa huyền siêu hộ phù

Mầu Nhiệm Thứ III – Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối.

Ra đi rao giảng Nước Trời

Giê-su mời gọi mỗi người chúng ta

Trở về với Chúa là Cha

Tin Mừng đón nhận Ngài tha tội đời


*
Chúa ơi dịch bệnh khắp nơi

Chỉ cần Chúa phán một lời sẽ lui

Nguyện xin Chúa sớm đẩy lùi

Chúng con trần thế ngậm ngùi khấn xin

Mầu Nhiệm Thứ Bốn – Đức Chúa Giê-su Biến Hình Trên Núi

Biến hình trên núi Ta-bor

Giê-su vinh hiển chói lòa uy nghi

Đoàn con nguyện mãi khắc ghi

Lắng nghe Lời Chúa thực thi hằng ngày
*
Trước con đại dịch hôm nay

Cậy nhờ chính Chúa ra tay hộ phù

Mở đôi mắt kẻ đui mù

Thấy quyền năng Chúa gật gù tán dương

Mầu Nhiệm Thứ Năm – Đức Chúa Giêsu lập Bí tích Thánh Thể

Thánh Thể Bí Tích diệu kỳ

Đem thân trao hiến cũng vì chúng con

Ngày ngày với tấm lòng son

Hiệp cùng Thánh Thể vẹn tròn tín trung

*
Kính xin Chúa đến ở cùng

Đẩy lui dịch bệnh vẫn bùng khắp nơi

Dủ tình thương đoái Chúa ơi

Dịch tan trần thế đời đời khắc ghi!

 

Sr. Thanh Thảo