Thế Là Đã Hoàn Tất

Nghệ Thuật Tản Văn
Thế Là Đã Hoàn Tất
“Thế là đã hoàn tất !” Rồi Người gục đầu xuống và trao Thần Khí. (Ga 19,30)
Chúa Giêsu đã hoàn tất mọi sự Chúa Cha trao phó cho Người, đó là xuống thế gian để mạc khải tình yêu Thiên Chúa cho nhân loại, đã rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó, công bố năm hồng ân của Đức Chúa. Rồi Người chịu bách hại, đau khổ, chịu đánh đòn, chịu chết nhục nhã trên thập giá!
Hoàn tất cũng có nghĩa là Tình Yêu đã ở trên đỉnh vinh quang khi chính Người nói, không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người hy sinh tính mạng vì bạn hữu. Vì ở trên đỉnh của vinh quang tình yêu, cho nên mọi khổ đau đã chấm dứt. Chỉ còn lại đó một niềm hy vọng lớn lao, rằng Thiên Chúa sẽ phục sinh Con của Ngài từ cõi chết. Và Người Tôi Trung của Thiên Chúa này, là Con Thiên Chúa, là Chúa Giêsu Kitô đã trở thành nguồn ơn cứu độ tuôn tràn mãi mãi cho nhân loại.
Lạy Chúa Giêsu, kính thờ thánh giá cũng là tôn vinh mầu nhiệm của tình yêu. Chỉ đến khi nào chúng con được đau khổ cùng Ngài, hiệp nhất bản thân mình với mầu nhiệm thập giá, chúng con mới nếm trải được thế nào là tình yêu vĩnh cửu, thế nào là tình yêu hiến mình, thế nào là tình yêu của ơn giải thoát. Xin cho chúng con kiên vững mà đừng bi lụy, cho chúng con can trường nhưng đừng mơ mộng hão huyền rằng, có con đường khác dẫn tới phục sinh mà không phải qua con đường thập giá. Amen.
Nguồn: Lời Kinh Đêm