Quay Về

Nghệ Thuật Vườn Thơ

QUAY VỀ

Nay nhìn lại bao lần lầm với lỡ
Dẫu vô tình hay hữu ý nhẫn tâm
Chúa vẫn chờ ta trở về tự hối
Mặc bụi đường, giông bão chốn trần ai!!!

Vẫn ngóng trông chờ mong trong thinh lặng
Bước chân hoang loang vướng chốn bụi trần
Lòng say đắm bao phù vân vô định
Hãy trở về với lòng Chúa bao dung!

Bao mến yêu đón chờ ta trao hiến
Dẫu nhớ thương chất chứa ngập cõi lòng
Mặc lặng im ngóng tin trong hoài vọng
Hãy quay về tình Cha vẫn tặng trao!

Ôi cha yêu bước chân con lầm lỗi
Về bên Cha lòng con nhiều bất xứng
Tâm trĩu nặng muôn vạn lần hối hận
Xin dủ thương đón nhận bước hoang đàng!

Dẫu biết rằng tình Cha hằng ban phát
Con mọn hèn bất xứng với tình Cha
Chỉ một điều mong tình Cha luôn mãi
Tưới chan hoà gội rửa hồn tội nhơ

Bước khập khiểng với tâm hồn sám hối
Cha từ nhân xin tha thứ đoái nhìn
Bao mê lầm nay ăn năn quay gót
Chẳng dám phai tình yêu Chúa nhân hiền!!

Thứ tư lễ tro
Sr. Ngọc Anh