Nương Tựa Chúa

Nghệ Thuật Vườn Thơ

NƯƠNG TỰA CHÚA!

Nơi Chúa nguồn sức mạnh
Nơi Chúa nguồn bình an
Nơi Chúa nguồn sự sống
Nơi Chúa suối ân tình

Dư tràn Lòng thương xót
Rộng tay ban tình thương
Đón chờ con sám hối
Trở về Chúa thứ tha

Bao ngày xa tình Chúa
Con làm kẻ lang thang
Tiêu hoang ân tình thánh
Như một kẻ vô ơn

Đi tìm tình Dương thế
Tạm bợ cõi gian trần
Lòng vẫn hoài khao khát
Tình mến chốn thiên thu

Đường trần đầy cám dỗ
Con thành kẻ phế tàn
Xin trở về nương Chúa
Đấng đầy lòng xót thương

Con quỳ đây sám hối
Cúi than khóc tội mình
Luôn tin vào tình Chúa
Rộng vòng tay ôm con!

Ngọc Anh
10/9