NHỮNG VỊ THÁNH THÂN XÁC KHÔNG BỊ PHÂN HỦY KHI QUA ĐỜI.

Hạnh Các Thánh Phụng Vụ
NHỮNG VỊ THÁNH THÂN XÁC KHÔNG BỊ PHÂN HỦY KHI QUA ĐỜI.
Vì Chúa chẳng đành bỏ mặc con trong cõi âm ty,
không để kẻ hiếu trung này hư nát trong phần mộ “. (Tv 16,10)
Thông thường, sau khi chết thân xác của con người bị hư nát và “trở về với cát bụi.” Đây là quy luật của sự sống trên trái đất, nhưng đôi khi điều này không luôn luôn xảy ra.
Thật vậy, có một số trường hợp thân xác của một thánh nhân được tìm thấy “không hư nát,” với rất ít hoặc không một dấu hiệu của sự phân hủy. Với những trường hợp này quy luật tự nhiên dường như “bị tạm hoãn” để dành chỗ cho sự siêu nhiên.
Giáo hội Công giáo công nhận rằng một số ít trường hợp thân xác của các vị thánh không đi theo tiến trình phân hủy bình thường. Điều này được xem như một biến cố phép lạ và đáng kinh ngạc nhất là trường hợp của các thánh đã được chôn cất sau nhiều thập niên hoặc nhiều thế kỷ mà thân xác của các ngài vẫn hoàn toàn không bị hư nát. Thân xác của một thánh nhân vẫn luôn được điều tra trước khi các ngài được phong thánh, cho dù quyết định phong thánh cuối cùng cho một vị thánh nào đó không lệ thuộc vào tính không hư nát, nhưng nó chắc chắn giúp cho việc điều tra án phong thánh.
Theo Cha William Saunders, sự bất phân hủy này “là một dấu hiệu của sự nên thánh trong đời sống của cá nhân một người” và “dấu hiệu của thân xác phải chết của một người đang chuẩn bị cho vinh quang phục sinh của thân xác.”
Thật tuyệt vời khi được biết có 250 vị thánh có thân xác không bị phân hủy khi các vị qua đời.
Tạ ơn Chúa vì những điều kỳ diệu Chúa đã thực hiện nơi các thánh.
Tổng hợp: