"Nhờ Mẹ Maria đến với Chúa Giêsu

Nhờ Mẹ Maria đến với Chúa Giêsu

Thánh Ca

Bài hát với tâm tình từ câu khẩu hiệu của Hội Dòng Con Đức Mẹ Cần Thơ

“Nhờ Mẹ Maria đến với Chúa Giêsu – Ad Jesum per Mariam”

PHÓ DÂNG ĐỜI CON