Người Tu -Người Đời

Nghệ Thuật Vườn Thơ

Người Tu -Người Đời

Người tu nét mặt đơn sơ.
Người đời lanh lẹ vô bờ khỏi chê.
Người tu trang phục hơi quê.
Người đời sành điệu thấy mê thiệt tình.
Người tu đơn lẻ một mình.
Người đời chẵn cặp chung tình bên nhau.
Người tu không thích ồn ào.
Người đời hay đến chỗ nào thật đông.
Người tu không được đeo bông.
Người đời cơ thể vàng vòng khắp nơi.
Người tu hạn chế nói chơi.
Người đời đùa giỡn tả tơi hết mình.
Người tu chẳng có ai binh.
Người đời dòng họ cả nghìn đông ghê.
Người tu lo lắng tư bề.
Người đời duy nhất đam mê gia đình.
Người tu nhiều lắm mối tình.
Người đời chỉ có một mình giai nhân.
Người tu tính cách dễ gần.
Người đời có vẻ ngại ngần tương quan.
Người tu nhan sắc chẳng màng.
Người đời lo sợ bị tàn nét duyên.
Người tu chẳng có nhiều tiền.
Người đời cuộc sống dính liền kim ngân.
Người tu coi nhẹ gian trần.
Người đời sợ lắm cái lần… ra đi.
Người tu phép tắc mọi khi.
Người đời thưa gửi làm gì mệt thêm.
Người tu làm việc ban đêm.
Người đời chỉ có xem phim lúc này.
Người tu ngại phải ngồi nhây.
Người đời có thể cả ngày hàn huyên.
Người tu thích diễn vai hiền.
Người đời thích để tự nhiên trăm phần.
Người tu không thích giảm cân.
Người đời cố ép để nâng dáng hình.
Người tu đi đứng phải trình.
Người đời có thể một mình hiên ngang.
Người tu tâm thế bình an.
Người đời trong dạ lo toan đêm ngày.
Người tu thường có nhiều tài.
Người đời bận rộn miệt mài mưu sinh.
Người tu lương thực toàn kinh.
Người đời giải trí cả nghìn bộ môn.
Người tu nói chuyện ôn tồn.
Người đời đôi lúc sồn sồn ớn ghê.
Tu – đời cũng chẳng được chê.
Miễn là cách sống trọn bề đáng khen.
Tác giả : H M N.