Ngày Cầu Cho Ơn Gọi – Hội Dòng Con Đức Mẹ Cần Thơ

Đệ Tử Khấn Tạm Khấn Trọn Ơn Gọi
Ngày Cầu Cho Ơn Gọi – Hội Dòng Con Đức Mẹ Cần Thơ
Lạy Chúa, từ hôm nay đến trọn đời
Con quyết sống cho mình Ngài mà thôi
Mang niềm tin yêu, dù cuộc đời có chông gai
Xin trọn tình con theo Chúa mãi không nhạt phai