Nén bạc Chúa trao

Nghệ Thuật Vườn Thơ

NÉN BẠC CHÚA TRAO

 

Mỗi người sinh đến trần gian

Chúa trao nén bạc Chúa ban ơn lành

Thân con như chiếc bình sành

Chúa thương cứu giúp dỗ dành yêu thương.

Sai con cất bước tứ phương

Tung gieo lời Chúa theo đường chính ngay

Niềm tin, lòng mến trao tay

Bình an, hạnh phúc hăng say loan truyền.

Vui tươi, nhân ái, dịu hiền

Đôi chân thoăn thoắt lưỡi liềm cầm tay

Lúa vàng chín rộ cắt ngay

Gieo mùa vụ mới nhanh tay gom về!

Gian lao nguy khó chẳng nề

Chớ đem chôn giấu tay nghề Chúa trao

Dù nhiều hay ít thấp cao

Đừng nên so sánh hãy mau sinh lời!

Tiếng yêu vang vọng gọi mời

Canh tân sửa đổi sống đời vị tha

Thương người như thể thân ta

Trung thành, thương xót, thứ tha khiêm nhường!

28/08 Ngọc Anh