Mười Ba Tháng Năm Bên Mẹ

Hội Dòng Sinh Hoạt Hội Dòng

Mười Ba Tháng Năm Bên Mẹ

 

Hôm nay, đoàn con đến với Mẹ Rạch Súc, hòa muôn lời ca điệu múa, kỷ niệm ngày Mẹ hiện ra lần đầu tiên tại Fatima. Sứ điệp Fatima vẫn luôn vọng vang lời Mẹ hiền nhắn nhủ: hãy ăn năn đền tội, siêng năng lần hạt Mân Côi và tôn sùng Trái Tim Mẹ.

Lạy Mẹ Fatima!

Xin dạy đoàn con luôn biết nhận ra Thánh ý Thiên Chúa qua sứ điệp của lòng Mẹ yêu thương. Xin cho từng Mầu Nhiệm Mân Côi mà chúng con đọc và suy gẫm hằng ngày đem chúng con đến gần Chúa và Mẹ hơn. Và nhất là với Mẹ, xin cho chúng con luôn hăng say ra đi, lan tỏa lòng thương xót Chúa, và tình Mẹ đến cho mọi người.