Mầm Non Ơn Gọi

Đệ Tử Ơn Gọi

Mầm Non Ơn Gọi

“Để có một ơn gọi Dâng Hiến cho Giáo Hội
Một mầm non ơn gọi không chỉ cần
sự quan tâm và cổ võ của cha mẹ,
sự khích lệ của mọi người trong giáo xứ,
sự chăm sóc của cha xứ và các tu sĩ.
Mà còn cần đến Ơn Chúa

Ơn gọi Dâng Hiến chính là một ơn Chúa ban
Người được Chúa gọi và chọn đều được
Chúa yêu thương và chọn gọi
Chúa tách riêng để huấn luyện người đó
Chúa biến đổi người đó để họ trở thành môn đệ Chúa
Chúa ở bên và bảo vệ người đó trên con đường theo Chúa
Trên hết, Chúa thánh hiến cho người đó thuộc về Chúa.

Mầm non ơn gọi cũng cần có Ước Mơ
Ước mơ cho Ơn gọi Thánh Hiến thật đẹp
Không phải ước mơ khoác lên mình những bộ áo tu phục
Không phải ước mơ được người khác quý trọng yêu thương
Không phải ước mơ làm được những điều vĩ đại
Nhưng là ước mơ
Ngày càng trở thành men muối cho đời
Đó cũng là những hành động hy sinh và từ bỏ:
Những toan tính cá nhân và ích kỷ hẹp hòi của bản thân.

Mang lấy ước mơ của Chúa Giê-su
là “trở nên mọi sự cho mọi người” (1Cr 9:22)
Phục vụ và yêu thương mọi người khổ đau,
để cùng Chúa Giê-su chữa lành và
hòa giải những bất an trong con người.

Nhân ngày Chúa Nhật Chúa Chiên
Ước mong các mầm non ơn gọi
lắng nghe được tiếng Chúa
và mau mắn đáp trả lời gọi “yêu thương” của Ngài
như ngôn sứ Isaia”Lạy Chúa, này con đây, xin hãy sai con đi” (Is 6,8)

~ Little Sparrow – Tâm tình Ngày Lễ Chúa Chiên Lành 25/04/2021