Lời Nhắn Của 7 Nốt Nhạc

Nghệ Thuật Vườn Thơ
LỜI NHẮN CỦA BẢY NỐT NHẠC
Nốt Đồ nhủ nhắn đời mình
Giữa đời gắng sống sao cho ngoan ngùy
Chớ rồ dại, để rồi gánh
Miệng lưỡi người đời buông: hắn đồ hư.
Nốt Rê mời hãy gẫm suy
Tôi rê thân dại đi về phương nao?
Về cõi phúc, hay địa ngục?
Có hướng cuộc đời theo sách Phúc Âm?
Nốt Mi nhắn nhủ từng ngày
Đêm về mi khép nghĩ suy, xét mình
Trải ngày sống: Ngôn, hành, ý
Có thực đem lại hạnh phúc cho nhân?
Nốt Fa mời gọi từng ngày
Dẫu đời pha trộn sướng, vui, khổ, sầu
Tin – hành – sống, điều Chúa dạy:
Mến Chúa, yêu người… Bình, phúc tỏa lan.
Nót Sol, nhắc nhủ tôi rằng
Sống sao đời mãi tươi màu như son
Son tô đẹp, môi thiếu nữ
Tạo sáng cuộc đời, ngập nghĩa Giê-su.
Nốt La, giữa đắng – khổ – sầu
Cất lời khấn nguyện cùng Cha trên Trời
Ngài là Đấng, giàu lòng xót
Như trẻ la hoài, mẹ dỗ dành, yêu.
Nốt Si, nhắn gửi thân tôi
Giữa đời đừng quá si mê lối trần
Si mê Chúa, chạm cõi phúc
Bởi Ngài chính là cùng đích đời tôi.
Tạ ơn Chúa, Ngài ban tặng
Bảy nốt nhạc vàng, hòa quyện vần thơ
Nên giai điệu, bao nhạc khúc
Qua những tâm hồn nhạc sỹ, nhà thơ…
Khẩn xin Chúa tặng phúc lành
Cho người nhạc sỹ, cho người gieo thơ
Giúp người khổ, chạm vui – phúc
Giúp cho người sầu đụng chạm ủi an.
Nguồn: Sưu tầm