Lời Con Nguyện Cầu

Nghệ Thuật Vườn Thơ

LỜI CON NGUYỆN🙏

Dâng lên Mẹ …tình con thơ bé
Mỗi lời kinh …đẹp tựa hồng hoa
Con hèn mọn …chẳng gì dâng tiến
Xin yêu người … thân phận bề tôi
Môi mấp máy … lời xưa Thiên sứ
Trí gẫm suy … Thiên ý Xin vâng
Đời nhân thế … long đong vất vả
Có Mẹ rồi … ước nguyện tròn dâng!

9.5.2021
Ngọc Anh