LẦN CHUỖI KÍNH ĐỨC MẸ 

Hội Dòng Sinh Hoạt Hội Dòng

LẦN CHUỖI KÍNH ĐỨC MẸ 

 

Vầng trăng trên cao soi lối

Đêm tối có Mẹ dẫn đưa

Về bên Mẹ mỗi tối thứ bảy trong tháng hoa năm 2022 này. Chúng con xin dâng lên Mẹ những đóa hoa hồng là từng lời Kinh Kính Mừng để ca khen danh Mẹ – danh Maria. Xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa ban cho chúng con muôn ơn lành và xin ban cho thế giới được sống trong bình an và ân sủng.