Làm Sao Có Thể Yêu Thương… ?

Suy Niệm Suy Niệm Lời Chúa

Thứ Sáu tuần III Mùa Chay

Mc 12,28b-34

Làm sao có thể yêu thương… ?

  (28) Có một người trong các kinh sư đã nghe Chúa Giêsu và những người thuộc nhóm Xađốc tranh luận với nhau. Thấy Chúa Giêsu đối đáp hay, ông đến gần Người và hỏi : “Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng đầu ?” (29) Chúa Giêsu trả lời : “Ðiều răn đứng đầu là : Nghe đây, hỡi Ítraen, Ðức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Ðức Chúa duy nhất. (30) Ngươi phải yêu mến Ðức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. (31) Ðiều răn thứ hai là : Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó”. (32) Ông kinh sư nói với Chúa Giêsu : “Thưa Thầy, hay lắm, Thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là Ðấng duy nhất, ngoài Người ra không có Ðấng nào khác. (33) Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ”. (34) Chúa Giêsu thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy, thì bảo : “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu !” Sau đó, không ai dám chất vấn Người nữa.

SUY NIỆM

Hôm nay một kinh sư đến hỏi Chúa Giêsu về một vấn đề vốn được bàn cãi rất nhiều trong giới kinh sư  : “Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng đầu ?” Để trả lời cho câu hỏi này, Chúa Giêsu đã nhập chung hai điều răn quan trọng nhất của Do Thái giáo : một dành cho Thiên Chúa và một dành cho con người lại với nhau. Đây là một việc làm mà trước đó chưa hề có một kinh sư nào dám làm như vậy.

Với Chúa Giêsu, theo đạo và tuân giữ giới răn Chúa là mến Chúa yêu người. Ngài có ý dạy phương pháp duy nhất để người ta chứng minh được mình yêu mến Chúa đó là họ phải biết yêu thương người khác. Việc yêu thương người khác là hệ luận của việc đã yêu Chúa hết lòng, hết sức. Chính vì thế Ngài đã trả lời cho vị kinh sư đến hỏi Ngài rằng : “Ngươi phải yêu mến Ðức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi và Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó”.

Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II khi còn tại thế, Ngài đã nói : Chúng ta phải xác tín chắc chắn lời dạy của Chúa Giêsu về hai giới răn mến Chúa và yêu người là một. Nhưng Ngài đã đặt lại vấn đề rằng, có ra lệnh cho tình yêu được không ?… “Ngươi phải … và ngươi phải…”.  Có ra lệnh để cho một người “phải” yêu cho hết mức “hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức và yêu như chính mình” được không ? Vậy làm thế nào để thực thi giới răn quan trọng nhất mà Thiên Chúa muốn ?

Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, lấy lại tư tưởng của Thánh Augustinô để trả lời : Xin thưa, không thể ra lệnh cho yêu thương, cũng không thể ép buộc định mức yêu thương. Nhưng yêu thương phải như một đáp trả khi người ta nhận thấy mình được yêu thương hoặc khi người ta gặp một hữu thể “độc đáo”. Đây là định hướng cho vế thứ nhất của luật yêu thương, định hướng về giới răn yêu Chúa.

Trước tiên, Đức Thánh Cha nói : thánh Gioan tông đồ đã xác tín bản chất của Thiên Chúa là tình yêu (1Ga 4,8). Vấn đề của chúng là làm thế nào để cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa. Tiếp theo, trong câu trả cho vị kinh sư hôm nay, Chúa Giêsu đã xác nhận Ngài là hữu thể “độc đáo”, độc đáo vì bản chất duy nhất : Ðức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Ðức Chúa duy nhất ; độc đáo vì Ngài đã tạo dựng và đã cứu chuộc con người ; độc đáo vì Ngài đã làm mưa trên người công chính cũng như kẻ bất chính… Như vậy, cảm nhận được Thiên Chúa là hữu thể độc đáo và nhận ra Thiên Chúa là Đấng đã yêu thương, chúng ta không còn “phải” thực thi yêu thương như một mệnh lệnh “ngươi phải … và ngươi phải…”, nhưng là chúng ta đáp trả yêu thương. Khi cảm nhận Thiên Chúa đã yêu thương cách vô biên, yêu thương đến cùng, yêu thương bằng cách thí mạng sống thì việc đáp trả yêu thương “hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, và hết sức” không còn là việc khó khăn, nhưng là việc làm của tình yêu tự nguyện.

Thứ đến, việc định hướng cho vế thứ hai của luật yêu thương, định hướng về giới răn yêu người. Chúng ta dễ dàng nhận ra, điều thiết yếu về Thiên Chúa sẽ định hướng điều cần thiết thực hiện cho anh em : hãy “yêu như chính mình”. Đây cũng là khuôn vàng thước ngọc để giải quyết mọi tình huống, trong tương quan đồng loại. Hãy lấy bản thân mình làm định mức để thực thi yêu thương. Tôi muốn anh em làm gì cho tôi, thì tôi hãy làm điều đó cho anh em.

Khi thực thi được hai vế của giới răn yêu thương cách trọn vẹn, ắt hẳn chúng ta cũng xứng đáng nhận lời khen ngợi mà Chúa Giêsu dành cho vị kinh sư hôm nay : “Bạn không còn xa Nước Thiên Chúa đâu !”

Lạy Chúa Giêsu mến yêu, thánh Gioan đã diễn tả thật ngắn gọn : Thiên Chúa là tình yêu. Xin cho chúng con yêu Chúa bằng cách mỗi ngày tập trở nên giống Chúa hơn, giống Chúa trong yêu thương, phục vụ, giống Chúa trong cách nghĩ và cách làm. Xin cho chúng con trong đời sống hằng ngày luôn biết từ bỏ cái tôi ích kỷ để mở rộng tâm hồn đến với tha nhân. Xin cho chúng con không chỉ trao tặng nhau lời nói, ánh mắt cảm thông mà còn cả cuộc sống sẵn sàng phục vụ quên mình. Xin cho chúng con luôn quảng đại, yêu thương và phục vụ tha nhân với tất cả nhiệt tình và khả năng mà Chúa đã ban cho chúng con . Xin Chúa thêm ơn trợ giúp để chúng con luôn trung tín với giới luật yêu thương của Chúa là mến Chúa và yêu người.

Lạy Chúa là nguồn mạch tình yêu, xin cho chúng con được tắm mát trong lòng thương xót của Chúa, và xin giúp chúng con cũng biết trao ban tình yêu đó cho anh em. Amen.