Khôn Ngoan Thật

Đệ Tử Ơn Gọi
KHÔN NGOAN THẬT
—–🌺🌺🌺—-
Người ta khen con hay chê con, con đừng lo sợ vì mất mát
hay sung sướng vì tăng thêm điều gì:
Chỉ một điều làm con thiệt hại: tội lỗi.
Chỉ một điều tăng thêm giá trị: nhân đức.
Khen chê đừng lo, cũng như không sợ súng giả, không ham bạc
giả.
Chúa Giêsu đã báo trước: “Lạy Cha, con đội ơn Cha vì Cha đã ẩn dấu những điều này cho những người thông minh, khôn ngoan và Cha đã bày tỏ cho kẻ thấp hèn.”
Thế gian sợ sự khôn ngoan ấy, vì Chúa Giêsu gọi là “đường
hẹp”, vì nó đảo lộn cuộc sống cũ, vì nó khuấy rầy thế gian, vì nó
đặt lại nấc thang giá trị, vì thiên hạ cho là “chướng tai”.
Nhưng những tâm hồn thiện chí khiêm cung, những giới trẻ đầy
nhiệt huyết, qua mọi thời đại đã theo sự khôn ngoan ấy đến cùng.
(ĐHY 544, 552)