Hương Hoa

Nghệ Thuật Vườn Thơ

HƯƠNG HOA🌹

Mùa hoa về …lòng bao rộn rã
Bao vất vả …phó cả cho người
Mẹ yêu ơi! …đoàn con thơ bé
Cậy nhờ ai …hữu hạn thói đời?
Dâng lên Mẹ …ưu phiền nhân thế
Tựa lông hồng … tình Mẹ đỡ nâng
Suy nguyện ngắm …trong lòng Lời Chúa
Sống yêu người …hết dạ xin vâng!

8.5.2021
Ngọc Anh