ĐỪNG XA CON… CHÚA NHÉ!

Suy Tư Tài Liệu

Dòng Con Đức Mẹ Cần Thơ ( 04. 01.2019)

 

ĐỪNG XA CON…!

Đừng xa con khi đời con lỗi phạm,

đừng xa con khi sức đã dần tàn,

đừng xa con khi bình minh trãi rộng,

đừng xa con khi lắng đọng tình con,

đừng xa con trong vô vọng con cần,

đừng xa con khi ánh hồng chạm đến,

đừng xa con khi ngọn nến sáng dần,

đừng xa con dẫu đời mưa với nắng,

đừng xa con khi có kẻ ân cần,

đừng xa con những lần con va vấp,

đừng xa con khi chìm ngập biển tình,

đừng xa con thình lình khi tỉnh giấc,

đừng xa con bởi vị ngọt con người,

đừng xa con khi đời không lối thoát,

đừng xa con khi bước mõi chân mòn,

đừng xa con khi tình tròn biến đổi,

đừng xa con khi hương sắc tàn phai,

đừng xa con khi tiếng cười vây bám,

đừng xa con khi u ám giăng đầy,

đừng xa con những lần con xa Chúa,

đừng xa con khi ước vọng chưa tròn,

đừng xa con… Chúa nhé!

Sr Teresa Thiên Vân