ĐTC Phanxicô cám ơn các trẻ em tham gia chiến dịch “một triệu trẻ em lần chuỗi Mân Côi”

Giáo Hội Hoàn Vũ Tin Tức
ĐTC Phanxicô cám ơn các trẻ em tham gia chiến dịch “một triệu trẻ em lần chuỗi Mân Côi”
Marko Vombergar | Aleteia | I.Media
Vào ngày 18 tháng 10, Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội Đau khổ (ACN) phát động chiến dịch “một triệu trẻ em đọc kinh Mân Côi” vì sự hiệp nhất và hòa bình.
Đức Thánh Cha Phanxicô cảm ơn các trẻ em là những người sẽ tham gia chương trình vào ngày 18 tháng 10, ngày lễ Thánh Luca, theo sáng kiến do Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội Đau khổ phát động: “Một triệu trẻ em lần chuỗi Mân Côi vì sự hiệp nhất và hòa bình.”
Đức Thánh Cha Phanxicô nói:
Cha khuyến khích chiến dịch cầu nguyện này, một chiến dịch đã được giao phó cho sự chuyển cầu của Thánh Giuse cách đặc biệt trong năm nay. Xin cám ơn tất cả các trẻ em nam nữ là những người sẽ tham gia vào chiến dịch này! Cám ơn các con thật nhiều.
Theo Kathleen N. Hattrup – Nguồn: aleteia.org (17/10/2021)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên