Đời Con Trong Tay Chúa

Nghệ Thuật Vườn Thơ

ĐỜI CON TRONG TAY CHÚA
🌹💒🌹

 

Tình yêu Chúa trường tồn qua năm tháng
Từ khởi đầu đến chung cục thời gian
Bao ngai vàng hổng trần nào sánh ví
Bởi nhân trần thoáng tựa áng mây bay.
🌷
Từ hư không thân con Ngài tác tạo
Tay nâng niu dìu dắt bước đường trần
Quá nhiệm mầu cao vời tình Trời Đất
Bao ưu hoài chẳng hiểu thấu tình yêu!
🌷
Nơi cao sang hạ phàm nên người thế
Giống con người chịu kiếp sống phàm nhân
Để sẻ chia nêu gương người con Chúa
Yêu hết tình thân chết thập giá treo!
🌷
Tình Ngài yêu ngôn từ nào nói hết
Rộng vòng tay ôm con bé vào lòng
Bụi trần hoàn làm đời con hoen ố
Lời dịu dàng tha thứ xoá tội con.
🌷
Xin sám hối gục đầu con hối lỗi
Trước nhan Ngài con quì cúi ăn năn
Xin thanh tẩy đời con nên tinh trắng
Bao ân tình con nguyện mãi khắc ghi!

24/01/2022

Sr. Ngọc Anh