Đi Tìm Chúa

Nghệ Thuật Vườn Thơ

ĐI TÌM CHÚA

Tôi bước đi như một người vô vọng
Lòng bâng quơ đầu trống rỗng tâm không?
Như vô định phó mặc đời xô đẩy
Không đích điểm chẳng biết lối đi về.

Bởi vì tôi chỉ tìm tôi thoả mãn
Chỉ hướng về những lợi ích riêng thân
Không lắng lo kiếm tìm đường chân lý
Suốt một đời mang nặng gánh trần gian.

Bao tháng ngày mõi mòn tìm hạnh phúc
Chẳng thoả lòng nên hoài vọng chơi vơi
Nơi phồn hoa say men nồng tình ái
Sao thoả lòng khao khát chốn thiên thu!

Tôi lặng yên để trôi vào hoài niệm
Nghe nhẹ nhàng êm dịu sóng Tình trao
Từ trời cao vì yêu Ngài giáng thế
Bỏ ngai vàng, phú quí sống khiêm nhu!

Tôi xấu hổ bởi đời tôi thụ tạo
Lại thu vào ích kỷ chẳng hiến dâng
Niềm hạnh phúc chỉ duy Ngài thoả mãn
Chốn nương mình náu ẩn mãi bình an!

19/04/2021
Ngọc Anh