ĐGH Phanxicô đối với các dược sĩ: Những gì trái với đạo lý là không thể thương lượng

Giáo Hội Hoàn Vũ Tin Tức
ĐGH Phanxicô đối với các dược sĩ:
Những gì trái với đạo lý là không thể thương lượng
Đức Thánh Cha Phanxicô đã mạnh mẽ bảo vệ việc phản đối những gì trái với lương tâm khi gặp gỡ các dược sĩ làm việc tại các bệnh viện Ý.
Đức Thánh Cha Phanxicô:
“Ngày nay, việc tránh xa những điều trái với đạo lý đang trở thành một ý tưởng phổ biến hơn. Nhưng hãy nhìn xem, chúng ta đang nói về đạo đức cá nhân của mỗi chuyên gia y tế, và điều này là không thể thương lượng. Bạn luôn phục vụ sự sống của con người. Và trong một số trường hợp nhất định, điều này liên quan trái với đạo lý, điều mà không phải là không trung thành, mà trái lại, đó là trung thành với nghề nghiệp của bạn, nếu nó được làm động cơ thúc đẩy một cách đúng đắn.”
Đức Thánh Cha đã đề cập đến những tình huống cụ thể mà các dược sĩ có thể gặp phải để chứng tỏ rằng việc chăm sóc sức khỏe không nên rơi vào văn hóa loại trừ ngày nay.
Đức Thánh Cha Phanxicô:
“Chúng ta phải luôn cảnh giác về điều này: ‘Thiên Chúa Cha của chúng ta đã giao nhiệm vụ canh giữ Trái đất, không phải tiền bạc.’ Và với cả những người cao tuổi. Cho họ uống một nửa số thuốc để cuộc sống của họ bị rút ngắn … Đó là loại trừ, vâng. Ý tưởng này, ban đầu hướng đến việc chăm sóc môi trường, áp dụng phù hợp hơn cho sức khỏe của con người.”
Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng phá thai là một ví dụ nữa của văn hóa loại trừ. Ngài khuyến khích các dược sĩ thể hiện sự gần gũi của họ với những người mà họ có thể quay lưng lại trong khi thực hiện trái với lương tâm, và dễ bị xúc phạm với những đau khổ của họ.
Jos. Tú Nạc, Nguyễn Minh Sơn