Cộng Đoàn

Nghệ Thuật Vườn Thơ

CỘNG ĐOÀN

 

Cộng đoàn hai tiếng thân thương

Nếu con biết sống theo gương Chúa Trời

Bên ngoài bao tiếng gọi mời

Nhưng sao bằng tiếng Ngôi Lời gọi con

Bao năm in vết chân mòn

Chúa tìm con mãi, con còn đắn đo

Mẹ hiền anh chẳng biết lo

Con là gái út, mẹ cho Chúa rồi

Một mình mẹ sống vậy thôi

Con đâu nỡ để mồ côi mẹ mình

Nhưng lòng con vẫn cứ tin

Đời con có Chúa huyền linh hộ phù

Bởi vì cuộc sống dòng tu

Chính là chữ hiếu Chúa bù mai sau

Chị em sống tốt với nhau

Hơn thua con tránh để mau hòa đồng

Đi tu không hẳn màu hồng

Nhưng là ẵm Chúa Hài Đồng trên tay

Yêu người phải tính hôm nay

Kẻo mai Chúa đến con rày xin theo

Con theo Chúa sống cảnh nghèo

Nhưng không được để mình nghèo Chúa đâu

Dù rằng ý Chúa cao sâu

Nhưng con vẫn muốn theo hầu Chúa thôi

Từ rày con bỏ cái tôi

Để luôn nở thắm trên môi nụ cười

Nụ cười của Chúa đẹp tươi

Con xin học mãi để cười đẹp hơn!

 

Sr. Thanh Thảo