Chuỗi Mân Côi – Xin Mẹ Cầu Bầu Cùng Chúa Cho Chúng Con

Hội Dòng Phụng Vụ Sinh Hoạt Hội Dòng Suy Niệm Mân Côi

HỘI DÒNG CON ĐỨC MẸ-CẦN THƠ

CHUỖI MÂN CÔI

XIN MẸ CẦU BẦU CÙNG CHÚA CHO CHÚNG CON

(31/10/2021)

 • Kinh CTT
 • Bài hát Thánh Thể (Nhìn Lên Nhan Chúa – CTC2: trg. 18 Câu 2+3)

NHD: Lạy Chúa Giê-su! Chúng con chúc tụng Chúa là nguồn sáng vĩnh cửu, là nguồn trợ lực của cả nhân loại. Chúng con xin tạ ơn Chúa vì Chúa vẫn hằng soi dẫn đức tin của đoàn con qua mọi thời đại. Đặc biệt là trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay, cứ ngỡ rằng dịch bệnh bắt đầu lắng xuống và cứ ngỡ rằng đã có nhiều người tiêm vắc-xin thì tình hình sẽ khả quan hơn. Thế nhưng, thực tế thì ngược lại. Dịch bệnh vẫn lan tràn và đang hoành hành khắp thế giới và trên đất nước chúng con. Lạy Chúa, cho dù dịch bệnh có lan tràn, có ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống, chúng con vẫn tin có Chúa ở bên, Chúa chiếu rọi ánh sáng và trao ban bình an thực sự cho những tâm hồn rộng mở và đặt niềm cậy trông vào Chúa.

Chúa ơi, sau một thời gian dài phải tạm xa ngôi thánh đường yêu dấu mà mỗi chiều hay mỗi Chúa Nhật. Trong mấy ngày gần đây, chúng con lại được trở về bên Chúa. Chắc chắn mỗi người trong chúng con có những tâm tư, tình cảm, hay những nỗi niềm riêng tư. Con, xin đại diện cho cả cộng đoàn đang hiện diện đây dâng lên Chúa tất cả. Xin Chúa thương đoái nhìn đến từng người trong chúng con, xin Chúa gìn giữ cũng như ban muôn ơn lành.

Lạy Chúa, giờ đây, chúng con xin dâng lên Chúa Mầu Nhiệm Mân Côi Năm Sự Sáng. Để, cùng với Mẹ Maria, nhờ Mẹ Maria, chúng con đồng thanh tạ ơn Chúa thay cho mọi người. Ước gì những lời nguyện cầu hòa chung với tràng chuỗi Mân Côi chúng con ca khen Chúa sẽ là máng chuyển thông ơn, vang đến muôn người và vọng đến những nơi cần sưởi ấm.

 • Kinh Tin Kính, 1 Kinh Lạy Cha, 3 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh

Suy niệm Mân Côi

Năm Sự Sáng

 1. Mầu Nhiệm Thứ I – Đức Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại sông Gio-đan

Mt 3, 16-17 (chỉ chiếu hình và đọc câu thơ)

Suy niệm (ngồi)

Dìm mình lãnh nhận Thánh Thần

Ở nơi dòng nước trong ngần Gio-đan

Vì yêu nhân thế muôn vàn

Giê-su gánh tội thế gian cậy nhờ

*
Xin Người xót cảnh bơ vơ

Giữa cơn đại dịch mong chờ Chúa thương

Co-vy biến thể khôn lường

Đoàn con xin Chúa dủ thương gian trần

Cầu nguyện: Lạy Mẹ Maria, xin soi sáng tâm trí để chúng con nhớ lại hồng ân qua phúc lành từ bí tích rửa tội. Nhờ bí tích này, chúng con được tháp nhập vào cuộc tử nạn và phục sinh của Đức Ki-tô. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria Mân Côi, xin cho chúng con cũng biết chết đi cho tội lỗi và sống cuộc đời mới trong Chúa Giê-su, con Mẹ.

 • Hát CTC2 – trg. 276: câu 1
 • Kinh Lạy Cha/ 10 Kinh Kính Mừng/ Kinh Sáng Danh/ Lạy Chúa Giê-su xin tha tội cho chúng con.
 • Hát: Lời Kinh Mân Côi (CTC2 – 164: c.1)
 1. Mầu Nhiệm Thứ II – Đức Chúa Giêsu làm phép lạ tại tiệc cưới Cana.

Ga 2, 1-2

Suy niệm (ngồi)

Ở nơi tiệc cưới Ca-na

Chúa ban phép lạ nước ra rượu lành

Vững tin có Chúa đồng hành

Trong cơn dịch bệnh hoành hành hôm nay

*
Nhớ luôn tràng chuỗi trên tay

Kính xin Mẹ Chúa cầu thay sớm chiều

Cứu nhân loại – khỏi tiêu điều

Lương y chính Chúa huyền siêu hộ phù


Cầu nguyện: Lạy Mẹ Maria, nhờ sự quan tâm tế nhị của Mẹ mà Chúa Giê-su đã làm phép lạ và đem niềm vui cho biết rất nhiều người. Xin Mẹ tiếp tục lưu tâm đến chúng con và cả nhân loại trong bối cảnh khó khăn hôm nay. Chúng con xin bày tỏ tâm tư và ước vọng của chúng con lên Mẹ, xin Mẹ dạy chúng con biết cách thức cụ thể để làm theo lời Chúa dạy và đón nhận thánh ý Chúa trong từng giây phút của cuộc đời.

 • Hát CTC2 – trg. 276: câu 2
 • Kinh Lạy Cha/ 10 Kinh Kính Mừng/ Kinh Sáng Danh/ Lạy Chúa Giê-su xin tha tội cho chúng con.
 • Hát: Lời Mẹ Nhắn Nhủ – CTC2 170: câu 1

 

 • Mầu Nhiệm Thứ III – Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối.

Mc 1, 15

Suy niệm (ngồi)

Ra đi rao giảng Nước Trời

Giê-su mời gọi mỗi người chúng ta

Trở về với Chúa là Cha

Tin Mừng đón nhận Ngài tha tội đời


*
Chúa ơi dịch bệnh khắp nơi

Chỉ cần Chúa phán một lời sẽ lui

Nguyện xin Chúa sớm đẩy lùi

Chúng con trần thế ngậm ngùi khấn xin

Cầu nguyện: Lạy Mẹ Maria, xin cho chúng con biết noi gương Mẹ, theo Chúa trọn vẹn trên con đường đã chọn. Xin cho chúng con biết thành tâm hoán cải, ý thức mình là tội nhân cần đến lòng nhân từ và thương xót của Chúa. Xin Mẹ dạy chúng con biết quý trọng bí tích Hòa giải và năng chạy đến lãnh nhận khi thấy thân phận mỏng dòn và yếu đuối của chúng con. Nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, Nữ Vương Mân Côi, xin cho chúng con cũng biết đón nhận Tin Mừng của Chúa, biết cư xử giống Chúa và bước đi theo Chúa.          

 • Hát CTC2 – trg. 276: câu 3
 • Kinh Lạy Cha/ 10 Kinh Kính Mừng/ Kinh Sáng Danh/ Lạy Chúa Giê-su xin tha tội cho chúng con.
 • Hát: Dâng Mẹ Tràng Hoa – CTC2 167
 1. Mầu Nhiệm Thứ Bốn – Đức Chúa Giê-su Biến Hình Trên Núi

Lc 9, 35

Suy niệm (ngồi)

Biến hình trên núi Ta-bor

Giê-su vinh hiển chói lòa uy nghi

Đoàn con nguyện mãi khắc ghi

Lắng nghe Lời Chúa thực thi hằng ngày
*
Trước con đại dịch hôm nay

Cậy nhờ chính Chúa ra tay hộ phù

Mở đôi mắt kẻ đui mù

Thấy quyền năng Chúa gật gù tán dương

Cầu nguyện: Lạy Mẹ Maria, xin dạy chúng con biết lắng nghe lời của Chúa Giê-su, con Mẹ, biết đặt tin tưởng nơi Ngài. Chúng con tin rằng cũng như qua cuộc biến hình, Chúa đã nâng đỡ niềm tin của các tông đồ xưa trong cơn thử thách. Thì nay, với ánh sáng đức tin, Chúa cũng sẽ nâng đỡ chúng con khi gặp thử thách gian nan, đặc biệt giữa con đại dịch vẫn đang còn hoành hành trên thế giới cũng như tại đất nước thân yêu và xung quanh chúng con. Xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa cho chúng con.

 • Hát CTC2 – trg. 276: câu 4
 • Kinh Lạy Cha/ 10 Kinh Kính Mừng/ Kinh Sáng Danh/ Lạy Chúa Giê-su xin tha tội cho chúng con.
 • Hát: Tràng Hoa Mân Côi – CTC2 160, câu 1
 1. Mầu Nhiệm Thứ Năm – Đức Chúa Giêsu lập Bí tích Thánh Thể

Ga 13, 1

Suy niệm (ngồi)

Thánh Thể Bí Tích diệu kỳ

Đem thân trao hiến cũng vì chúng con

Ngày ngày với tấm lòng son

Hiệp cùng Thánh Thể vẹn tròn tín trung

*
Kính xin Chúa đến ở cùng

Đẩy lui dịch bệnh vẫn bùng khắp nơi

Dủ tình thương đoái Chúa ơi

Dịch tan trần thế đời đời khắc ghi!

Cầu nguyện: Lạy Mẹ Maria, tự sức chúng con không thể hiểu hết Mầu Nhiệm cao siêu mà Chúa Giê-su con Mẹ đã dành cho chúng con. Đặc biệt là sự hiện diện của Mình và Máu con Mẹ qua Bí Tích Thánh Thể mà chúng con lãnh nhận hằng ngày. Xin Mẹ cầu Chúa Thánh Thần ban cho chúng con ánh sáng đức tin để nhận biết tình thương vô biên mà Chúa Giê-su đã trau hiến cho chúng con.

 • Hát CTC2 – trg. 276: câu 5
 • Kinh Lạy Cha/ 10 Kinh Kính Mừng/ Kinh Sáng Danh/ Lạy Chúa Giê-su xin tha tội cho chúng con.
 • Hát: Vòng Hoa Mân Côi – CTC2 160b, hát hết 2 câu.
 • Lạy Nữ Vương (mời đứng)

 LỜI NGUYỆN CHUNG

NHD: Anh chị em thân mến!

Đại dịch Covid đã gây bao đau thương và mất mát cho cả thế giới trong suốt hai năm qua: đau khổ, chết chóc, sợ hãi, hoang mang vẫn đang ảnh hưởng đến cuộc sống và niềm tin của mọi người. Là Ki-tô hữu, chúng ta luôn tin tưởng vào tình thương quan phòng và lòng xót thương của Chúa. Trong tâm tình phó thác, cậy trông vững bền vào Chúa, chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời nguyện xin tha thiết:

 1. Cầu cho các Ki-tô hữu trên toàn thế giới: Xin cho mọi người trên thế giới, dù sống trong nỗi sợ hãi vì dịch bệnh gây ra, đừng chỉ loay hoay tự mình chống lại dịch bệnh.Thay vào đó là cậy dựa vào Chúa, tín thác vào lòng Chúa xót thương và năng chạy đếncùng Chúa hơn.

Chúng ta cùng cầu nguyện

Xin Chúa nhậm lời chúng con

 1. Cầu cho những người có trách nhiệm: Xin Chúa cho các vị Chủ chăn và những người có trách nhiệm lãnh đạo, hướng dẫn người dân trong cơn đại dịch luôn vững tin vào sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần. Để, giữa những thử thách gian nan của cơn đại dịch, họ vẫn một lòng quảng đại, hy sinh và tận tâm phục vụ trong sứ vụ được trao ban.

Chúng ta cùng cầu nguyện

Xin Chúa nhậm lời chúng con

 1. Cầu cho những bệnh nhân đang phải chóng chọi với dịch bệnh: Xin cho các bệnh nhân đau phải chống chọi với dịch bệnh. Giữa con nguy khốn chiến đấu giữa sự sống và cái chết. Xin cho các bệnh nhân vẫn biết quy hướng về Chúa, biết đặt trọn niềm tín thác, hy vọng và cậy dựa vào Chúa. Xin cho họ sớm được chữa lành cả tinh thần lẫn thể xác.

Chúng ta cùng cầu nguyện

Xin Chúa nhậm lời chúng con

 1. Cầu cho cộng đoàn hội dòng, từng gia đình của chúng ta: Xin Chúa ban bình an xuống trên hội dòng và gia đình của chúng con. Xin cho chúng con biết nhận ra giới hạn của con người để luôn biết trông cậy vào Chúa, biết học được ý nghĩa của đau khổ và nhận ra điều tốt ngay trong chính sự dữ để chúng con luôn sống trong tâm tình phó thác và tạ ơn.

Chúng ta cùng cầu nguyện

Xin Chúa nhậm lời chúng con

NHD: Lạy Chúa là Cha chúng con, chúng con tin tưởng và phó thác thế giới, phó thác hội dòng và từng người trong chúng con cho Chúa. Xin Chúa thương giữ gìn, bảo vệ, che chở, phù giúp và đồng hành với chúng con trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Chúng con xin trao vào đôi tay từ Mẫu của Mẹ Maria, những lời khẩn nguyện tha thiết của chúng con trong cơn đại dịch, nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu, xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con. Amen.

Kinh tối

Sr. Huỳnh Diễm – Sr.Thanh Thảo