CHÚA CÓ BUỒN KHÔNG ?

Nghệ Thuật Vườn Thơ
CHÚA CÓ BUỒN KHÔNG ?
Chúa có buồn không hỡi Chúa ơi !
Giáo đường im bóng khắp nơi nơi.
Con chiên mỗi sớm…ngừng chân bước.
Thánh lễ còn đâu…. đã hết rồi.
Chúa có buồn không hỡi Chúa ơi !
Tháp chuông lặng lẽ đứng chơi vơi
Không còn ngân vang lời réo gọi
Thức dậy nhanh chân đến với Người.
Chúa có buồn không hỡi Chúa ơi !
Nhà thờ vắng lặng quá đi thôi
Hàng ghế lạnh tanh không người đến
Nhà Tạm một mình Chúa đơn côi.
Chúa có buồn không hỡi Chúa ơi !
Thế gian tội lỗi đang sinh sôi
Dịch bệnh tràn lan muôn người khóc
Chúa ơi ! Con biết tội con rồi.
Thôi đừng buồn nữa nhé Chúa ơi !
Lòng con yêu mến Chúa khôn nguôi
Con luôn ước được dâng Thánh lễ
Để cùng ngợi ca Chúa muôn đời.
Nguồn: Copy