CHIẾC GẠC DIỆU KỲ

Nghệ Thuật Vườn Thơ

CHIẾC GẠC DIỆU KỲ

Đau lòng hậu quả cô vid

Gây bao đau khổ chia ly thân tình.

Có người buồn khóc một mình,

Cô đơn giá lạnh không bình o xi.

Có người buồn chán tự ti,

Thơ nhi cũng phải cách ly mẹ hiền.

Có tiền chắc đã có liền,

Bao nhu yếu phẩm mỗi miền tự cung.

Còn thêm bao nỗi đau chung,

Giáo dục, y tế, vô cùng khó khăn.

Làm ăn năm tháng để phần,

Vậy mà bỗng chốc hết dần còn chi!

Đau lòng xót cảnh chia ly

Hôm nao đoàn tụ giờ ghi nấm mồ.

Bây giờ mọi thứ ráo khô

Rồi thêm kinh tế nhấp nhô sóng tràn.

Chỉ duy Thiên Chúa bình an

Cứu người đói khổ lầm than bệnh tình.

Bó băng tim héo nhân sinh

Chữa  mau bình phục bình minh sáng ngời.

M. Anthony