Thư hướng dẫn những người sống đời thánh hiến tham gia Thượng hội đồng giám mục về tính hiệp hành

   THƯ HƯỚNG DẪN NHỮNG NGƯỜI SỐNG ĐỜI THÁNH HIẾN THAM GIA THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VỀ TÍNH HIỆP HÀNH Nt. Anna Ngọc Diệp, OP Dòng Đa Minh Thánh Tâm Chuyển ngữ từ: Synod.va (17/01/2022) WHĐ (30.01.2022) – Hôm 17/1/2022, Đức Hồng Y João Braz de Aviz, Tổng Trưởng Bộ Đời sống Thánh hiến và Hiệp hội […]

Đọc thêm

Đôi nét về Thượng Hội Đồng Giám Mục

  ĐÔI NÉT VỀ THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC TGM. Giuse Nguyễn Năng WHĐ (15.11.2021) – Thượng Hội Đồng Giám Mục (THĐGM) là một định chế do ĐGH Phaolô VI thiết lập qua Tự sắc Apostolica Sollicitudo, nhằm đáp lại nguyện vọng của các nghị phụ Công đồng chung Vaticanô II. Các ngài đã thực sự cảm […]

Đọc thêm