Yếu tố con người trong đời thánh hiến

YẾU TỐ CON NGƯỜI TRONG ĐỜI THÁNH HIẾN Sr. Thecla Trần Thị Giồng, CND Mục lục Nhu cầu căn bản nhất thuộc “thể lý” Nhu cầu an toàn và được bảo vệ Nhu cầu tình cảm và tương quan Nhu cầu hoàn thiện bản thân Nhu cầu cần được tin tưởng “Người” và “Thánh” là hai thế giới […]

Đọc thêm