Phân định trong đời sống thánh hiến

Phân định trong đời sống thánh hiến Cuộc đời người tu sĩ luôn là một hành trình dài cần phân định và chọn lựa để thực thi thánh ý Chúa. Tuy vậy, sống trong một thế giới ngày càng tục hóa và náo động với muôn vàn âm thanh màu sắc như hiện nay, với […]

Đọc thêm