Mầm Non Ơn Gọi

Mầm Non Ơn Gọi “Để có một ơn gọi Dâng Hiến cho Giáo Hội Một mầm non ơn gọi không chỉ cần sự quan tâm và cổ võ của cha mẹ, sự khích lệ của mọi người trong giáo xứ, sự chăm sóc của cha xứ và các tu sĩ. Mà còn cần đến Ơn […]

Đọc thêm

Khôn Ngoan Thật

KHÔN NGOAN THẬT —–—- Người ta khen con hay chê con, con đừng lo sợ vì mất mát hay sung sướng vì tăng thêm điều gì: Chỉ một điều làm con thiệt hại: tội lỗi. Chỉ một điều tăng thêm giá trị: nhân đức. Khen chê đừng lo, cũng như không sợ súng giả, không […]

Đọc thêm